PRAKTIKFORSKNINGAR 2023

 

Non Violent Resistance-grupper som föräldrastöd inom barnskyddet

Martina Lindroos  och Jens Östbye 

Länk till rapport

 

Värdegrunder i social arbete och systemisk praktik i Pargas

Elin Aburageef och Anna-Leena Rantasuo

Länk till poster

Länk till rapport

 

 

Främjande av delaktighet bland kvinnor med flyktingbakgrund i Borgå stad

Christina Klahr, Pontus Vilhelmsson och Marianna Valkama

Länk till poster

Länk till rapport

 

Systemiskt arbetssätt inom barn-och familjesocialarbete och eftervård.

Jenny Nylund och Malin Rosendahl

Länk till poster

Länk till rapporten

 

Samarbetet mellan bedömning av servicebehov för barnfamiljer och barnfamiljers lågtröskeltjänster

Elina Salo, Charlotta Savin, Sara Walander och Anders Westerlund

Länk till poster

Länk till rapporten

 

Socialarbetares och socialhandledares erfarenheter av SHL-piloten i Esbo vuxensocialarbete

Emilia Anttila, Martin Holmgård och Emilia Launonen

Länk till poster

Länk till rapporten