MATERIAL

NAVIGATOR-NÄTVERKETS SLUTSEMINARIUM
tisdag 23.1.2019 kl.8.30-11.45

Föreläsningsmaterial:

Navigator utvecklings- och forskningsprojektet – en sammanfattning av process och resultat Forskarsocialarbetare Frida Westerback (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors universitet)

Ungas delaktighet i utvecklandet av den tvåspråkiga Navigator-servicen i Helsingfors Magisterstuderande Emma Murtonen (Helsingfors universitet)

Navigatorernas grunder (riktlinjer) (Arbets- och näringsministeriet 2018)

Inom projektet producerade produkter, verktyg och material:

Projektets slutrapport (mars 2019)

Serviceprocessbeskrivning

Serviceprocessbeskrivningen har tagits fram genom workshopar med Navigatorn Helsingfors, servicebrukare, studerande och professionella mångsektoriellt. Serviceprocessbeskrivningen fungerar som ett verktyg för anställda vid Navigatorn i samarbete med det svenskspråkiga servicenätverket. 

Välfärdstjänster för unga (Helsingfors)

Infokartan är riktad till professionella som jobbar med 15-29-åriga unga och unga vuxna (fokus på unga utanför studier och arbete). Samma information finns också i utskriftsversion.
 

NAVIGATOR-NÄTVERKETS SEMINARIUM: FRÄMJANDE AV UNGAS VÄLMÅENDE GENOM RELATIONSBASERAD OCH REFLEXIV PRAKTIK
tisdag 4.12.2018 kl.8.30-12.00

Föreläsningsmaterial:

Relationship-based and reflective practice enhancing the well-being of young adults Professor Gillian Ruch (University of Sussex).

Sammanfattning av grupparbeten 

Navigator-nätverkets seminarium: Att nätverka för ungdomars bästa - från 
nätverk till knutarbete?
Onsdag 14.11.2018 kl.8.30-12.00

Föreläsningsmaterial: 

Miten monialainen yhteistyö rakentuu? Hur bygga sektorövergripande samarbete? Docent, överlärare Jaakko Helander & Ped.mag, lektor Simo Uusinoka (HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu) & planerare Anna Jakobsson, Åbo Akademi, CLL. 

Sammanfattning av grupparbeten 

Bredvidläsning:

Pukkila, Päivi & Helander, Jaakko (2016) Työotteena monialaisuus - katsaus Ohjaamojen monialaisen yhteistyön rakentumiseen. Nuorisotutkimus 3/2016. 
 

Navigator-nätverkets seminarium: Svenskspråkiga ungas uppfattningar om eget liv, välmående och framtid
onsdag 17.10.2018 kl.8.30-12.00

Föreläsningsmaterial: 

Introduktion och workshopsarbete Frida Westerback & Ilona Fagerström & Emma Murtonen

Svenskspråkiga ungas uppfattningar om eget liv, välmående och framtid. Resultat ur Den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2018. Universitetslektor Matilda Wrede-Jäntti (Helsingfors universitet)

Sammanfattning av grupparbeten

Navigator-nätverkets höstseminarium: Living Labs as Spaces for Knowledge Production, Education and Practice Innovation 
tisdag 25.9.2018 kl.8.30-12.00

Föreläsningsmaterial:

Introduktion Frida Westerback & Ilse Julkunen (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors universitet)
Living Labs as Spaces for Knowledge Production, Education and Practice Innovation Prof. Judith Metz (Hogeschool van Amsterdam)
Mot ett heltäckande tvåspråkigt Navigator-nätverk? Inledande workshopsresultat & presentation av projektdesign Frida Westerback & Ilona Fagerström & Emma Murtonen

Sammanfattning av grupparbeten

Mot ett heltäckande Navigator-nätverk 
tisdag 12.6.2018 kl.8.30-16.00 

Sammanfattning av grupparbeten

Föreläsningsmaterial:

Introduktion Frida Westerback (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors stad)
Michael Mäkelä (Regionförvaltningsverket): Utveckling av den svenskspråkiga navigatorverksamheten - en tillbakablick och nuläget
Matilda Wrede-Jäntti & Frida Westerback (Helsingfors universitet): Ohjaamo/Navigatorn i de ungas ögon
Anne Määttä (Diak): Ulkoringiltä sisärinkiin - Kumuloituneista ongelmista kärsivät nuoret aikuiset pirstaleisessa palvelujärjestelmässä  

Bredvidläsning:

Määttä, Anne & Keskitalo, Elsa (2014) Ulkoringiltä sisärinkiin - Kumuloituneista ongelmista kärsivät nuoret aikuiset pirstaleisessa palvelujärjestelmässä. Yhteiskuntapolitiikka 79 (2014):2.

Westerback, Frida (2016) Ung och i behov av stöd: En analys av den svenskspråkiga servicen inom stöd- och vägledningsservicen Navigatorn i huvudstadsregionen. Helsingfors: Tankesmedjan Magma.