Praxislitteratur och nyttiga länkar

Det finns mycket relevant litteratur och bra länkar kring temat forskningsbaserad praktik och praknära forskning. Här nämns bara en del. Meningen är att så småningom utvidga listan. Om du har förslag så hör av dig!
 

Lärande, utveckling, teori och praktik:

Tuohino, Noora & Pohjola, Anneli & Suonio, Mari (toim.) (2012)
Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä. SOSNET julkaisuja 5.
Svensk artikel:
Julkunen,Ilse & Rosengren, Åsa & Österlund-Holmqvist, Eivor & Pihlajamäki, Eini:
Kollaborativt lärande i levande mångprofessionella kunskapsmiljöer.

Pihlajamäki. Eini & Kinnunen, Petri & Laiho, Kristiina (toim.) (2010):
Tahdolla tuloksia sosiaalialalla, Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskuliitto STKL.
Svenska artiklar:
Stoor, Torbjörn: På kaffe med Eva Biaudet
Pihlajamäki, Eini: Utvecklingsarbete - en kamp mot vanor och rutiner?
Julkunen, Ilse: Strukturer för kunskapsutveckling och nordisk nytta

Hinkka, Terhi & Juvonen, Tarja & Kangas, Saija & Mustonen, Tiina & Saurama, Erja & Tapola-Tuohikumpu, Sirpa & Yliruka Laura (toim.) (2009):
Praksis - Sosiaalityön käytännön opetus ja oppimisen tutkimus.
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAn ja Heikki Waris-instituutin julkaisusarja nro 21.

Satka, Mirja & Julkunen, Ilse & Meltti, Tero & Yliruka, Laura (toim.) (2007)
Käytännönopetuksen aakkoset - Praktiklärans ABC, Helsinki: Yliopistopaino.
På svenska:
Ansvar, Biografiskt perspektiv, Evidens, Förändringens fält, God praktik, Intuition, Norden, Symbolske byrder.
 

Praktikforskning:

Video om praktikforskning

Marthinsen, Edgar & Julkunen, Ilse (eds) (2012)
Practice Research in Nordic Social Work. Critical Studies in Socio-Cultural Diversity, Whiting & Birch.
SW & S: Social Work & Society, International Online Journal, Special Issue on Practice Research Vol. 9, No 1 (2011)
http://www.socwork.net/sws/issue/view/1
 

Mångprofessionellt samarbete:

Andersson, Johanna & Axelsson, Runo & Axelsson, Susanna Bihari & Eriksson, Andrea & Åhgren, Bengt (2010)
Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering - En sammanställning av kunskap och erfarenheter inom området. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). 

Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice.
Health Professions Networks, Nursing & Midwifery, Human Resources for Health, World Health Organization 2010:

http://www.who.int/hrh/resources/framework_action/en/index.html

Axelsson, Susanna Bihari & Axelsson, Runo (2009):
From territoriality to altruism in interprofessional collaboration and
leadership.
Journal of interprofessional Care, July 2009; 23(4): 320-330.

Willumsen, Elisabeth (2008):
Interprofessional collaboration - matter of differentiation and integration?
Theoretical reflections based in the context of Norwegian childcare. Journal of Interprofessional Care, August 2008: 22(4): 352-363.
 

Rapporter från praktiken

Pihlajamäki, Eini (2013):
"De talar finska över huvudet på mig" - perspektiv på svenskspråkig mentalvård. Magma-studie 1/2013.

Yrkeslicentiatavhandlingarna har ofta en stark förankring i praxis. De publiceras på Sosnets webbplats under de olika studieprogrammen: Hyvinvointipalvelut, Kuntouttava sosiaalityö, Lapsi- ja nuorisososiaalityö, Marginaalisaatiokysymysten sosiaalityö, Yhteisösosiaalityö. Se:
http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset
 

För FSKC:s egen och närliggande intressant publikationsverksamhet se här!