Praktikforskningar 2010-2012

 

Maria Jakobsson, nuv. Balk:
Professionellas kritiska reflektion och
epistemologiska  antaganden i arbetet med missbruksproblem
(Hösten 2010) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Iida Erickson:
"Ju äldre jag blir, desto roligare blir livet" (Arthur Miller)
En sammanställning av förebyggande verksamhet för äldre i Norden.
(Hösten 2012)Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Emilia Silfverberg:
"Alla har vi vår egen historia, men gör det oss till sämre människor?"
En praktikforskning av förändringar i livskvalitet bland boende i ett
"housing first" kontext.
(Hösten 2012) Forskningsrapporten kan läsas här!

Ros-Marine Sällström
Den nya verksamhetsmodellen på enheten för barn- och familjearbete
i Östra Centrum - ett klientperspektiv
(Hösten 2012). Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Malin Stagnäs
Att komma som familj till ett främmande land
Irakiers upplevelser av medborgarskap i Raseborg
(Hösten 2012) Praktikforskningsrapporten kan läsas här!

Charlotta Grönlund och Mikael Hästö:
Antaltsvård och återfall - Praktikforskning på Tervalammen kartano
(FSKC Arbetspapper 3/2012)
Rapportem finns här!

Heta Puronen:
Päivätoimintakeskus sosiaalisten mahdollisuuksien tarjoajana
– Käytäntötutkimus kuntouttavasta työtoiminnasta
Porvoon TYP:en Päivätoimintakeskuksessa
(FSKC Arbetspapper 2/2012)
Raportti löytyy täältä!