Mathilda Wrede-seminariet är en årlig förekommande sammankomst, som arrangeras under våren kring Mathilda dagen den 14.3. Seminariet är ett samarbete med våra partner inom institutet. Temat under seminarierna varierar men fokuserar kring forskning, undervisning och praktik i socialt arbete i mångprofessionella miljöer.  Seminariet samlar deltagare från olika områden och både undervisare, forskare, praktiker och studeranden är välkomna. Här under har vi samlat material från seminarierna sedan 2005. God läsning!
 

________________________________________________________________________

Mathilda Wrede seminariet 2020 och Socexpo

INHIBERAT PÅ GRUND AV COVID-19

fre 13.3.2020 kl. 8.45 – 16.00

Plats: Minervatorget, Brobergsterassen 1 – 5, 10

Mathilda Wrede seminariet 2020 – Att bemöta och inkludera invandrare i välfärdssamhället

fre 13.3.2020 kl. 8.45 – 11.45

Plats: Minervatorget, Brobergsterassen 1 – 5, 10

Under förmiddagens seminarium får vi en inblick i aktuell socialvetenskaplig forskning om att bemöta och inkludera invandrare i välfärdssamhället. Vi får en inblick i vad urbant socialt arbete med invandrare innebär, hurdana möten nyanlända familjer har haft med socialarbetare samt om kritiska perspektiv på inkludering av vuxna migranter i integrationsprogram.


 

SOCEXPO 2020 - Välmående och lärande i studierna och i sociala arbetets praktik

fre 13.3.2020 kl. 13.00 – 15.00

Plats: Minervatorget, Brobergsterassen 1 – 5, 10

Under eftermiddagens Socexpo dyker vi in i studie- och arbetslivet i socialt arbete. Socexpo erbjuder en möjlighet att höra om aktuell forskning om val av yrkeskarriär för socialarbetare samt en inblick i temat psykisk välbefinnande i arbetslivet.

Socexpo erbjuder en svenskspråkig mötesplats för växelverkan mellan socialarbetarstuderanden, praktiker samt andra intresserade för att växla tankar om sociala arbetets praxis.

Inbjudan som pdf!


MATHILDA WREDE SEMINARIUM I RASEBORG DEN 8 MARS 2019

Fredagen den 8 mars 2019 ordnas det i Raseborg två seminarier - varmt välkomna!


Plats: Raseborgsvägen 37, Ekenäs, Kosthållis föreläsningssal
Tid: förmiddag 09.30 - 11.30 och eftermiddag 13.00 - 16.00

1) Förmiddagens program:

Mathilda Wrede seminariet 2019 – I dialog och delaktighet för utveckling av det sociala området

9.30 Raseborgs stads hälsning, social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

9.45 Raseborgs och kommunernas betydelse för utvecklingsverksamhetens innehåll i Svenskfinland, VD Torbjörn Stoor, FSKC

10.15 Videohälsning från Nya Zeeland, professor Ilse Julkunen

10.30 Mångprofessionellt, dialogiskt och delaktigt perspektiv – en hälsning från unga och unga vuxna

10.45 Delaktighetsperspektiv och erfarenheter från LAPE-arbetet i Nyland och Österbotten

11.00 Vad, hur och med vem vill vi föra dialogen delaktigt vidare i Svenskfinland

Lunch på egen bekostnad

Anmälning senast 01.03.2019 via denna länk.


2) på eftermiddagen inbjuder Eivor Österlund-Holmqvist, chef för social service i Raseborg till följande:

”Det du inte visste att du ville veta” - Eivor Österlund-Holmqvist

Jag kommer att lämna alla de intressanta, berikande och utmanande arbetsuppgifter jag haft under många år i kommunens tjänst. Mina pensionsdagar börjar 1.5.2019 men före det har jag semester. Jag kommer att ordna ett litet eftermiddagsseminarium fredagen 8.3.2019 kl.13-16 med fokus på det som varit mina viktigaste milstolpar under min arbetsperiod.

Rubriken berättar att vi alla äger ett visst mått av tyst kunskap. Jag vill på ett litet annorlunda sätt dela med mig av de pärlor jag samlat under mina 40 arbetsår i kommunens tjänst. De största pärlorna har jag samlat under de senaste 20 åren.

Programmet är inte helt fastslaget ännu – men jag har bett Tom Erik Arnkil, som fungerat som forskningsprofessor vid THL, att hjälpa mig att under eftermiddagen öppna upp det som jag ansett vara viktigt. Det handlar om dialoger där allas röster hörs, om att ta upp oron på ett dialogiskt sätt och om gränsöverskridande samarbete.

Jag behöver veta vem som är på väg 8.3.2019 för att jag skall kunna planera detaljerna. Föreläsningssalen i Kosthålli, där det är tänkt att vi skall vara, rymmer ca 70 personer.

Därför ber jag om bindande anmälan senast 22.2.2019.

Jag vill på det här sättet tacka alla mina fantastiska kolleger i staden.


Seminariet 2018

Signifikanta sociala relationer - socialt arbete i nya kontexter
16.1.2018 kl. 8.30-11.30  
Svenska social- och kommunalhögskolan (festsal, Snellmansgatan 12)

Temat för Mathilda Wrede-seminariet 2018 är socialt arbete i nya kontexter. Seminariets huvudtalare är professor Philip Lalander från Malmö högskola. Lalander föreläser om unga som blivit definierade som ensamkommande och deras erfarenheter av socialarbetare och andra signifikanta sociala relationer. Föreläsningen belyser socialt arbete ur de ensamkommande ungdomarnas perspektiv.

Läs hela programmet här.

Philip Lalanders presentation kan laddas ner här.

Läs också Säde Pitkänens blogg här.


Seminariet 2017

Kultur och dess möjligheter inom det sociala området.

Läs mer om seminariet 15.6.2017 här.

Blogginlägg om seminariet:

http://www.fskompetenscentret.fi/mathilda_wrede_institutet/mwi_blogg/article-128206-59165-tankar-kring-mathilda-wredeseminariet


Seminariet 2016

MED FOKUS PÅ BRUKAREN - uppdaterad info med presentationerna:

Läs mer om året seminarium 14.03.2016 här!


Seminariet 2015
Hackney-modellen - En möjlighet för det finländska barnskyddet?

Läs mer om året seminarium 01.06.2015 här!
Seminariet 2014
"Orientering i mångprofessionella miljöer"

Sammandrag av saminariet 14.3.2014, Ann Backman

Elisabeth Willumsen: Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter
og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø?

Ilse Julkunen: Praktikforskning som resurs i mångprefessionella miljöerSeminariet 2013
"10 år av praktik, kunskap och lärande"

Tapio Salonen: Kommunen som kunskapsproducent
Anna Angelins doktorsavhandling: Den dubbla vanmaktens logik
En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna

Ilse Julkunen: Utveckling. Visioner. Helsinki Statement.


Seminariet 2012
"Forskningen i praktiska exempel vid Mathilda Wrede-institutet genom tiderna"

Sammandrag av seminariedagen 14.3.2012, Mia Montonen

Ilse Julkunen: Mathilda Wrede-institutet som finlandssvensk aktör revisited
Ann-Marie Lindqvist: Stödbaserat beslutsfattande
Eivor Österlund-Holmqvist: Dagens ungdomar utmanar oss (se sammandraget)
Pia Eriksson: Berättelser om adoption, praktik och forskning
Mikaela Lindroos: Vad har arbetet som forskarsocialarbetare medfört? (se sammandraget!
Harry Lunabba: Forskning om att hjälpa pojkarSeminariet 2011
"Brukarmedverkan - mycket tal men lite vägkost?"

Ilse Julkunen: Brukarmedverkans trappor och dimensioner
Verner Denvall: Det sociala arbetet som brobyggare - om brukarmedverkan inom utbildning, kunskap- och samhällsutveckling
Sauli Suominen: Brukarmedverkan
Minna Mattila-Aalto: Miten jostain päihdeongelmaisesta olisi käyttäjälähtöiseen kehittämiseen? - kansalaiset palvelunkehttäjinä
Marika Johansson: Greppa livet-projektet och erfarenhetsexperter
Pia Takayama: Omaan toipumiseen päihdeongelmasta


Seminariet 2010
"Internationell migration och genus: nya perspektiv och interaktioner inom välfärdssektorn"

Sammandrag av seminariedagen 15.3.2012, Camilla Nordberg

Camilla Nordberg: Internationell migration och genus: nya perspektiv och interaktioner inom välfärdssektorn
Salla Tuori: Invandrade kvinnor i projektsamhället - vad innebär det mångkulturella som ett projekt?
Lillan Ivars: God integration av invandrare i ÖsterbottenSeminariet 2009
"Samarbetet mellan barnskydd och missbrukarvård"


Seminariet 2008
"Aktivering och delaktighet i arbetet med äldre"

Peter Öberg: Den åldrande befolkningen
Ylva Krokfors: Bedömning av äldres funktionsförmåga


Seminariet 2007
"Dialogen i socialt arbete"

Seminariet 2006 (mars 2006)
Hur kan livsberättelser användas i socialt arbete?

Johanna Björkenheim: Vad är det biografiska perspektivet i socialt arbete?
Johanna Levälahti: Biografiskt arbete i återhämtningsprocessen
Vilma Hänninen: Tarinat elämänmuutoksista selviytymisessä
 

The Mathilda Wrede seminar 2006 (september 2006)
"Life stories and re-integration processes - a new perspective i social work?"

Kirsi Nousiainen: Life narration and social work
Peter Sommerfeld: Biographial Interviews and Re-Intergration Processes


Seminariet 2005
"Radikalt socialt arbete förr och nu"