Praktikforskningar 2020

 

I ljuset av FN:s funktionshinderkonvention: En kartläggning av socialarbetares uppfattning om den kommunala funktionshinderservicen i Svenskfinland

Heidi Svenfelt & Sofia Lindgren

Länk till rapport

Länk till poster


 

Ungdomars bedömningar av svenskspråkiga välfärdstjänster i Helsingfors

Johan Ekström

Länk till poster


 

Koordinering och bruk av erfarenhetsexperter i Östra Nylands kommuner

Hanna Dang

Länk till poster


 

Personalens förväntningar på familjecentret i Berghäll. En kvalitativ enkätstudie

Tua Heimbürger & Emilia Niskanen

Länk till poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Etiska implikationer i evalueringen av effekter på luckan integration

Valter Sandell

Länk till poster