HELSINKI STATEMENT ON SOCIAL WORK PRACTICE RESEARCH
 

År 2008 möttes en grupp forskare i Salisbury (UK) för att diskutera hur forskning i det sociala arbetets praktik kan bättre ge svar på  de komplexa frågorna och utmaningarna inom socialt arbete.  Man upplevde att forskning kunde genom ett större engagemang med praktiker och brukare bidra med mer praktiskt relevant kunskap. Gruppen utvecklade en form av konsensus som blev känd som Salisbury Statement on Practice Research.

The Salisbury Statement (in English and Chinese)

År 2012 arrangerades den andra internationella träffen i form av en större internationell konferens i Helsingfors med 110 deltagare från 13 olika länder där kärnan i praktikforskning i socialt arbete diskuterades genom tematiska workshops och plenarieföredrag. Forskning i det sociala arbetets praktiker hade utvecklats sedan 2008 och det fanns ett behov av att uppdatera Salisbury dokumentet. Konferensen lade grunden till Helsinki Statement on Social Work Practice Research.

Läs dokumentet: Helsinki Statement on Social Work Practice Research

The Helsinki Statement (in English and Chinese)