MÅLSÄTTNING

Nätverket riktar sig till ungdomsaktörer i huvudstadsregionen som erbjuder välfärdsservice till målgruppen 15–29-åringar. Intresset är att stödja utvecklandet av det tvåspråkiga Ohjaamo/Navigator-arbetet och syftet är att skapa ett fungerande svenskspråkigt Navigator-samarbetsnätverk i samarbete med det finskspråkiga fältet. Nätverket erbjuder en plattform för kompetensutveckling  genom reflektion kring teori och praktik tillsammans med inbjudna sakkunniga, professionella och unga vuxna.

***

Verkosto on suunnattu pääkaupunkiseudun nuorisotoimijoille, jotka tarjoavat hyvinvointi-palveluja 15-29-vuotiaille nuorille. Tavoitteena on tukea kaksikielisen Ohjaamo/Navigator-verkostotyön kehittämistä ja on luoda toimivat rakenteet ruotsinkieliselle verkostotyölle. Verkosto tarjoaa osaamisen kehittämisen foorumin osallistujille - tuodaan yhteen teoriaa ja käytäntöä yhdessä asiantuntijoiden, ammattilaisten ja nuorten aikuisten kanssa.