Navigator-nätverkets slutseminarium

Onsdag 23.1.2019 kl.8.30-11.45
SFV-huset G18, rum 301 (Georgsgatan 18 A)

8.30-9.00 Kaffe
9.00 Välkommen Ilona Fagerström (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors stad)
9.10 Doktorand Frida Westerback (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors universitet): Navigator utvecklings- och forskningsprojektet – en sammanfattning av process och resultat
9.35 Magisterstuderande Emma Murtonen (Helsingfors universitet): Ungas delaktighet i utvecklandet av den tvåspråkiga Navigator-servicen i Helsingfors
10.00 Utvecklingskoordinator Harri Tiainen (Ohjaamo/Navigatorn Helsingfors): Kommenttipuheenvuoro 
10.15 Överinspektör Michael Mäkelä (Regionförvaltningsverket): Kommentartaltur
10.30 Paus
10.45 Kandidatstuderande Ira Niemistö & Nicole Flander (Soc&kom, Helsingfors universitet): Socialarbetarstuderandes perspektiv på utvecklings- och forskningsprojektet: lärdomar och insikter 
11.00 Ett avslutande samtal med servicebrukare

Utvecklings- och forskningsprojektet Navigator-nätverket har förverkligats i form av arbetsseminarier under perioden juni-dec 2018. Seminarieserien har riktat sig till ungdomsaktörer i huvudstadsregionen (med fokus på Helsingfors) som erbjuder välfärdsservice till målgruppen 15–29-åringar. Intresset har varit att stödja utvecklandet av det tvåspråkiga multiprofessionella Ohjaamo/Navigator-arbetet. Nätverket har samtidigt strävat efter att erbjuda en plattform för kompetensutveckling genom reflektion kring teori och praktik tillsammans med inbjudna sakkunniga, professionella och unga vuxna. 

Seminariet är tvåspråkigt (svenska, finska).
Anmälan senast den 18.1.2019: https://www.webropolsurveys.com/S/512B56D7DC6ADE22.par  

Tilläggsinformation: Frida Westerback, frida.westerback@hel.fi / 040 124 9986
Arrangör: Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors stad, Helsingfors universitet

 

Navigator-nätverkets seminarium: Främjande av ungas välmående genom relationsbaserad och reflexiv praktik

Tisdag 4.12.2018 kl.8.30-12.00
SFV-huset G18, rum 301 (Georgsgatan 18 A)

8.30-9.00 Glögg & jultårta
9.00 Välkommen Frida Westerback & Ilse Julkunen (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors universitet)
9.10 Professor Gillian Ruch (University of Sussex): Relationship-based and reflective practice enhancing the well-being of young adults
10.15 Paus
10.30 Workshoparbete 
11.50 Avslutning

Seminariet riktar sig till ungdomsaktörer i huvudstadsregionen som erbjuder välfärdsservice till målgruppen 15–29-åringar. Intresset är att stödja utvecklandet av det tvåspråkiga Ohjaamo/Navigator-arbetet och syftet är att skapa ett svenskspråkigt Navigator-samarbetsnätverk. Nätverket erbjuder en plattform för kompetensutveckling genom reflektion kring teori och praktik tillsammans med inbjudna sakkunniga, professionella och unga vuxna. Syftet är att producera praktiska produkter och verktyg för att stödja nätverket i deras praktiska arbete. 

Seminariet är trespråkigt (svenska, finska, engelska).

Anmälan senast den 30.11.2018: https://www.webropolsurveys.com/S/7C3DA57B20FA7F30.par 
  
Tilläggsinformation: Frida Westerback, frida.westerback@hel.fi / 040 124 9986
Arrangör: Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors stad, Helsingfors universitet

 

Navigator-nätverkets seminarium: Att nätverka för ungdomars bästa - från 
nätverk till knutarbete?

Onsdag 14.11.2018 kl.8.30-12.00
SFV-huset G18, rum 301, 3 vån. (Georgsgatan 18 A)

8.30-9.00 Kaffe
9.00 Välkommen Frida Westerback & Ilona Fagerström (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors universitet)
9.10 Docent, överlärare Jaakko Helander & Ped.mag, lektor Simo Uusinoka (HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu) & planerare Satu Laitila och Anna Jakobsson, Åbo Akademi, CLL: Miten monialainen yhteistyö rakentuu? Hur bygga sektorövergripande samarbete?
10.00 Diskussion
10.15 Paus
10.30 Workshoparbete 
11.50 Avslutning

Seminariet riktar sig till ungdomsaktörer i huvudstadsregionen som erbjuder välfärdsservice till målgruppen 15–29-åringar. Intresset är att stödja utvecklandet av det tvåspråkiga Ohjaamo/Navigator-arbetet och syftet är att skapa ett svenskspråkigt Navigator-samarbetsnätverk. Nätverket erbjuder en plattform för kompetensutveckling genom reflektion kring teori och praktik tillsammans med inbjudna sakkunniga, professionella och unga vuxna. Syftet är att producera praktiska produkter och verktyg för att stödja nätverket i deras praktiska arbete. 

Seminariet är tvåspråkigt (svenska, finska).

Anmälan senast den 12.11.2018: https://www.webropolsurveys.com/S/C0D9ED5A3BAF23CA.par 
 
Tilläggsinformation: Frida Westerback, frida.westerback@hel.fi / 040 124 9986
Arrangör: Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors stad, Helsingfors universitet
 

NAVIGATOR-NÄTVERKETS SEMINARIUM: Svenskspråkiga ungas uppfattningar om eget liv, välmående och framtid

Onsdag 17.10.2018 kl.8.30-12.00
SFV-huset G18, festsalen (Georgsgatan 18 A)

8.30-9.00 Kaffe
9.00 Välkommen Frida Westerback (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors universitet)
9.10 Universitetslektor Matilda Wrede-Jäntti (Helsingfors universitet): Svenskspråkiga ungas uppfattningar om eget liv, välmående och framtid. Resultat ur Den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2018.
9.55 Diskussion
10.15 Paus 
10.30 Workshoparbete kring nätverkskarta 
11.50 Avslutning

Seminariet riktar sig till ungdomsaktörer i huvudstadsregionen som erbjuder välfärdsservice till målgruppen 15–29-åringar. Intresset är att stödja utvecklandet av det tvåspråkiga Ohjaamo/Navigator-arbetet och syftet är att skapa ett svenskspråkigt Navigator-samarbetsnätverk. Nätverket erbjuder en plattform för kompetensutveckling  genom reflektion kring teori och praktik tillsammans med inbjudna sakkunniga, professionella och unga vuxna. Syftet är att producera praktiska produkter och verktyg för att stödja nätverket i deras praktiska arbete. 

Anmälan senast den 15.10.2018: https://www.webropolsurveys.com/S/881B85ECA808C272.par 

Tilläggsinformation: Frida Westerback, frida.westerback@hel.fi / 040 124 9986
Arrangör: Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors stad, Helsingfors universitet

 

Navigator-nätverkets höstseminarium: Living Labs as Spaces for Knowledge Production, Education and Practice Innovation 

Tisdag 25.9.2018 kl.8.30-12.00
SFV-huset G18, festsalen (Georgsgatan 18 A)

8.30-9.00 Kaffe
9.00 Välkommen Frida Westerback & Ilse Julkunen (Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors universitet)
9.10 Prof. Judith Metz (Hogeschool van Amsterdam): Living Labs as Spaces for Knowledge Production, Education and Practice Innovation
10.10 Paus 
10.25 Mot ett heltäckande tvåspråkigt Navigator-nätverk? Inledande workshopsresultat & presentation av projektdesign
10.45 Workshoparbete 
11.45 Avslutning

Seminariet riktar sig till ungdomsaktörer i huvudstadsregionen som erbjuder välfärdsservice till målgruppen 15–29-åringar. Intresset är att stödja utvecklandet av det tvåspråkiga Ohjaamo/Navigator-arbetet och syftet är att skapa ett fungerande svenskspråkigt Navigator-samarbetsnätverk. Nätverket erbjuder en plattform för kompetensutveckling  genom reflektion kring teori och praktik tillsammans med inbjudna sakkunniga, professionella och unga vuxna. Living Lab-tillvägagångssättet syftar till en forsknings, utvecklings- och innovationsprocess där ny service utvecklas enligt en fleraktörsmodell. Syftet är att producera praktiska produkter och verktyg för att stödja nätverket i deras praktiska arbete. 

Seminariet är trespråkigt (svenska, finska, engelska).

Anmälan senast den 21.9.2018: https://www.webropolsurveys.com/S/4449BB6081DF1EF7.par 

Tilläggsinformation: Frida Westerback, frida.westerback@hel.fi / 040 124 9986
Arrangör: Mathilda Wrede-institutet, Helsingfors stad, Helsingfors universitet