Praktikforskningar 2019


Erfarenheter i förebyggande arbete med bostadslösa i Esbo stad

Hanna Holmström & Malin Leppänen

Länk till poster


Drömmar och arbete – Om DuvTeaterns performance, synen på arbete och möjligheten till delaktighet

Petra Ivarsson& Filippa Sundell

Länk till poster


Intervjustudie kring hörselskadades rättigheter inom arbetslivet

Julietta Forsman & Kenneth Kairenius

Länk till poster


Enkätstudie kring hörselskadades rättigheter inom arbetslivet

Martina Grönberg & Kajsa Sjöberg

Länk till poster


Familjens delaktighet i barnskyddets intensiva familjearbete

Jonas Savander

Länk till poster


Anmälningar gjorda av FPA till Esbo vuxensocialarbete om behovet av socialvård

Josefine Nordberg & Sofia Penger

Länk till poster


Hemservice via servicesedel – Hur väl svarar servicen på barnfamiljernas behov?

Michael Rosenback

Länk till poster