FSKC:s styrelse 2018-2020

Medlemmar   Suppleanter
Yvonne Holming
Socialdirektör
Malax
 
 

Erkki Penttinen
Resultatområdesdirektör för
socialt arbete och familjeservice
Vasa

Christian Kroll 
Universitetslektor
Svenska social- och
kommunalhögskolan vid HU
 
  Camilla Nordberg
Akademiforskare
Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU
 
Maria Andersson

Servicedirektör för Barn- och familjetjänster
Borgå

  Carita Schröder
Grundtrygghetsdirektör
Lovisa
 
Susanne Karlsson
Chef för expert och utvecklingscentret
Kårkulla samkommun 
Kirjala
 
  Ulrika Krook
specialsakkunnig
Finlands Svenska Socialförbund
Helsingfors
 
Susanne Jungerstam
Överlärare inom det sociala området
Yrkeshögskolan Novia
Vasa
 
  Eva Juslin
Avdelningschef
Yrkeshögskolan Novia
Åbo
 

Viveca Hagmark 
Förbundsdirektör 
Folkhälsans Förbund rf
Helsingfors
 

 

Pia Sundell
Verksamhetsledare
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Helsingfors

 

Ilse Julkunen
Professor
Institutionen för socialvetenskaper vid Helsingfors Universitet
 
  Matilda Wrede-Jäntti
Universitetslektor
Institutionen för socialvetenskaper
vid HU
 
Jan-Erik Krusberg

Utvecklingsdirektör
Arcada
Helsingfors

  Camilla Wikström-Grotell 
Direktören för akademisk partnerskap
Yrkeshögskolan Arcada
Helsingfors
 
Susanne Lehtinen
Socialdirektör
Mariehamn
 
  Mikaela Brandt
Socialservicechef
Mariehamn
 
Bettina von Kraemer
Ledande socialarbetare
Helsingfors
  Monika Possauner
Ledande socialarbetare
Helsingfors

 

Pia Nyman-Kurkiala
Universitetsforskare
Åbo Akademi
Vasa

 

 

Mika Helander
Akademilektor
Åbo Akademi
Åbo

 

Harald Holmström
t.f. omsorgschef
Kimitoöns kommun
 
  Paula Sundqvist
Social- och hälsovårdsdirektör
Pargas
 
Benita Öberg
Social- och hälsovårdsdirektör 
Raseborgs stad

 
  Maritta Samuelsson
Planerare
Esbo
 
     

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuner som är aktieägare i kompetenscentret 

Kommuner i Österbotten:    
Jakobstad Kronoby Pedersöre
Karleby Larsmo Vasa
Kaskö Malax Vörå
Korsholm Nykarleby  
Kristinestad Närpes  
     
Kommuner i Åboland:    
Kimitoön Pargas  
     
Kommuner på Åland:    
Lemland Mariehamn  
     
Kommuner i Nyland:    
Esbo Helsingfors Sjundeå
Grankulla Kyrkslätt Vanda
Hangö Raseborg  
     
Kommuner i Östra Nyland:    
Borgå Lovisa Sibbo

 

Kårkulla samkommun

***

Organisationer som är aktieägare i kompetenscentret 

Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Finlands Svenska Socialförbund r.f
Förbundet De utvecklingsstördas Väl r.f
Interpedia r.f
FinFami Uusimaa ry - Omaiset mielenterveyden tukena
Samfundet Folkhälsan 

***

Utbildningsenheter som är aktieägare i kompetenscentret 

Helsingfors universitets fonder
Åbo Akademi 
Stiftelsen Arcada
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi