’FSKC/MWI informerar’ informerar om FSKC:s och Mathilda Wrede-institutets egen verksamhet. För att få informationenen direkt till din e-post kan du skicka ett meddelande till torbjorn.stoor(at)fskc.fi

*************************

13.06.2022

Ställningstagande – ”Socialvårdens högklassiga FUUI-verksamhet bör tryggas i social- och hälsovårds-reformen”. Universitetsnätverket Sosnet, universiteten som erbjuder utbildning i socialt arbete, kompetenscenternätverket

https://www.uef.fi/fi/artikkeli/kannanotto-sote-uudistuksessa-tulee-turvata-sosiaalihuollon-laadukas-tutkimus-koulutus-ja?fbclid=IwAR1F-cM1kC5dRRIpodCwiwgITvquS27Nfq-e0m0UcbRkJwj10xLkvDUP4Gk

 

*************************

På FSKC:s youtubekanal kan du följa med en viktig föreläsningsserie om sexuella övergrepp mot barn och unga. 

 

I föreläsningsserien kan professionella och studerande bekanta sig med frågor gällande sexuella övergrepp mot barn och unga, om pedofili och förebyggande arbete, hur barn bör bemötas i samband med misstankar, hur man kan hjälpa barn att berätta om övergrepp, om falska misstankar, övergrepp på nätet och anmälningsskyldighet. 

 

I föreläsningsserien deltar experterna Patricia Thesleff (Sexualterapeut, Arbetshandledare, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS)), Julia Korkman (Docent i rättspsykologi (HU) samt projektforskare vid Åbo Akademi, med lång erfarenhet av utredningar av misstänkta brott mot barn (vid Rättspsykologiska enheten för barn och unga, HUS)) och Jenny Lehtinen (kriminalöverkonstapel vid enheten för människohandel och illegal invandring vid Centralkriminalpolisen, med erfarenhet som barnutredare).

 

Du hittar videona på FSKC:s hemsida: https://fskc.fi/projekt/forelasningar/

 

Två diskussionstillfällen med Julia Korkman och Patricia Thesleff via Teams

I mars ordnas dessutom två tillfällen via teams då professionella får diskutera med Julia Korkman och Patricia Thesleff och ställa frågor. Julia och Patricia svarar gärna på frågor som relaterar till föreläsningarnas innehåll, och vi hoppas att få en diskussion som kan stöda professionella i deras arbete. Vi ber er anmäla er till detta tillfälle under följande länk och ställa er fråga via webropolblanketten. Man får förstås också ställa frågor under tillfällets gång! 

Kolla gärna in videona före detta tillfälle!

 

Tidtabell för teamstillfällena

2.3 kl. 10-12: Julia Korkman. Anmäl dig här: https://link.webropolsurveys.com/S/865164220D09B59C

 

9.3 kl. 13-15: Patricia Thesleff. Anmäl dig här: https://link.webropolsurveys.com/S/3F51C4CC11346004

 

Anmälan stänger 1 vecka före tillfället, och då skickar vi också möteskallelsen. 

 

Videoserien är producerad i samarbete mellan Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området och Yrkeshögskolan Arcada, med stöd ur Svenska kulturfonden. 

 

****************************************************************************************************

 

 

Hej alla och med en hälsning inför årsskiftet! 

2021 i ett nötskal

Året som gått har igen varit för en var av oss ibland besynnerligt i den meningen att historiska beslut å ena sidan har fattats för vår bransch och å andra sidan har vi fått ändra på våra planer, både strategiska och praktiska. Dvs arbetet med social- och hälsovårdens framtida strukturer och speciellt med FUUI-frågor har varit utmanande för oss i branschen. Men kanske inte så konstigt, eftersom det är den största förändringen som knackar på dörren.

Dock och därtill har vi för FSKC:s del glädjande nog fått jobba med omfattande och mångsidig utvecklingsverksamhet som täckt hela Svenskfinland. Det är inte varje år det är möjligt. Vi har fått främja det strategiskt viktiga dokumenteringskunnande och socialvårdens informationshantering på svenska och för första gången så här gediget. Vi har jobbat intensivt för att utveckla barnskyddet med ett sektorsövergripande grepp och med ett utmärkt fint fokus på de svenskspråkiga barnens och professionellas väl och framtid. Snart kommer vi att publicera hela 9 videoföreläsningar om sexuella övergrepp mot barn och unga som alla intresserade kommer att få ta del av – dessa också på svenska. I år har vi satsat också hårt på forskningsarbete. Som ni vet har vi en ny doktor i vår skara! Vi har fördelat tid och omsorg på att jobba för egen forskningsverksamhet inom barnskyddet och det också på svenska (VTR-programmet) och inom Mathilda Wrede institutet har också pågått mycket intressant forskningsverksamhet under hela året med två högst intressanta och nya teman. Dessa kommer vi att återkomma till under nästa år minsann. Allt detta arbete och lite till i enlighet med strategin för att främja på forskning baserad utvecklingsverksamhet för det sociala området, på svenska.

Och ännu men inte minst. Stort tack till er alla i styrelsen för stöd, uppmuntran och formulerande av framtidstro till oss alla här. Det uppskattas massor och det speciellt under dessa utmanande tider. Förträffligt stort tack också till Veronica, Micaela, Veronica och Ilona och Fanny för förtjänstfullt och engagerat arbetet för utvecklingen av och forskningen om det sociala området. Er insats innehåller en märkbar förstärkning av arbetet för svensk forskningsbaserad utveckling. Det har varit strategiskt viktigt för FSKC, men ännu viktigare för den svenskspråkiga befolkningen och de professionella. Spåren av ert arbete kommer att synas länge och väl.

GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS ALLA!
 

Torbjörn Stoor
Verkställande direktör
torbjorn.stoor@fskc.fi
+358 40 717 7367