FSKC:s infobrev har ändrat form!
Du kommer i fortsättningen att få FSKC:s infobrev i formen ’FSKC/MWI informerar’. ’FSKC/MWI informerar’ utkommer enligt behov och informerar om FSKC:s och Mathilda Wrede-institutets egen verksamhet.

*************************

Enkät till kommuninvånare, kommunerna och tredje sektorn i Åboland - Digitalt familjecenter

FSKC (Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området) och Oy Vasso Ab (Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus) planerar, kartlägger och utreder möjligheterna för att utveckla innehållet för den digitala familjecenterplattformen så att den tjänar den åboländska svensk- och tvåspråkiga befolkningens behov av service https://www.varsinais-suomenperhekeskus.fi/. Målsättningen är att utveckla servicen så att familjerna i Åboland enkelt kommer i kontakt med de tjänster de behöver på nätet.

Som ett första steg öppnas en enkät till kommuninvånare, kommunerna och tredje sektorn. Genom att svara på enkäten är det möjligt att på ett enkelt sätt påverka designen av innehållet för framtidens digitala tjänster. Det är därför mycket viktigt att få så många röster som möjligt via enkäten hörda.

Enkäten är öppen till slutet av november månad 2019.

Enkäten för kommuninvånare hittas här:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4b13d818-fe00-48f2-8083-a815dea81d1b?displayId=Fin1824060

Enkäten för kommunerna och tredje sektorn hittas här:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/de8d7b65-d17e-4922-adf7-fb4e8bce2f8c?displayId=Fin1824358

Utredningsarbetet stöds med medel från Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr. Arbetet pågår under hösten 2019 med denna enkät, workshops och riktade intervjuer. Resultatet redovisas med en rapport. Rapporten kommer att utgöra en grund för fortsatt beredning av tjänster för barn och familj i Egentliga-Finland.

Mera information

FSKC:

Verkställande direktör
Torbjörn Stoor
torbjorn.stoor(ät)fskc.fi
040 717 7367

Utvecklingschef
Veronica Salovaara
veronica.salovaara(ät)fskc.fi
050 327 0792

VASSO:

Verkställande direktör
Tapio Häyhtiö
tapio.hayhtio(ät)vasso.fi
050 559 0769

Planerare, barn- och familjeservice
Reeta Valta
reeta.valta(ät)vasso.fi
050 559 0766

 

 

 

 

 

Save the date: Seminarium: Att bemöta barn som upplevt sexuella övergrepp

FSKC ordnar 18.12.2019 seminariet ’Att bemöta barn som upplevt sexuella övergrepp’ på G 18, festsalen, Georgsgatan 18, Helsingfors. 

’Att bemöta barn som upplevt sexuella övergrepp’ är ett seminarium på svenska för socialarbetare, lärare, rektorer, småbarnspedagoger och andra professionella som behöver ett praktiskt tillvägagångssätt om hur man kan förebygga sexuellt våld, hur man bemöter ett barn som har blivit eller blir sexuellt utnyttjad och samt om barnskyddets ansvar och erfarenheter från fältet. 

Preliminärt program: 

- Hur kan man förebygga sexualla övergrepp som riktar sig mot barn och unga: Patricia Thesleff,  Sexualterapeut, Arbetshandledare, Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS) 

- Erfarenheter från fältet: Nina Skibdahl, Sexualterapeut (NACS, Specialist in Sexological Counselling), Psykoterapistuderande (kognitiv-analytisk psykoterapi), Hälsovårdare/sjukskötare 

- Barnskyddets ansvar: Yrsa Holmberg, socialarbetare med 40 års erfarenhet inom barnskyddet i Helsingfors

- Att samtala med barn i utsatta situationer, Julia Korkman, Docent i rättspsykologi

Vi öppnar anmälningslänken i slutet på september.