Slutseminarium

29 Januari 2021 kl. 09.00–11.30

Välkommen på projektets Den emotionellt kompetenta socialarbetarens slutseminarium: Hur hantera förstärkta känslor i socialt arbete? 

Seminarietidpunkt: fredag 29.1.2021 klockan 9-11.30.

Seminariet genomförs på distans. 

Seminariet är gratis!

Anmäl dig här senast 27.1

 

Preliminärt program:

9.00 Välkommen: Marina Bergman-Pyykkönen 

9.15-10.15 Karen Healy: Emotions and the Care Professions: An Interdisciplinary Perspective

10.15-10.30 Paus

10.30-11.15 Marina Bergman-Pyykkönen: Den emotionellt kompetenta socialarbetaren – erfarenheter från Östra Nyland. 

11.15-11.30 Diskussion och slutord

 

Innehåll:

Hur kan man som socialarbetare bygga upp en praxis som beaktar och hanterar känslor så att arbetet blir humant och stärkande, för både klienter och socialarbetare?

 

Socialarbetarens vardag handlar om att bemöta människor i svåra livssituationer, som väcker starka känslor hos klienten, men inte så sällan också hos socialarbetaren. Förstärkta känslotillstånd är oundvikliga och de inverkar på kommunikationen mellan socialarbetare och klient. Ibland kan det bli lite för mycket, och goda råd är dyra. 

 

I projektet Den emotionellt kompetenta socialarbetaren deltog socialarbetare från tre kommuner i Östra Nyland. I en nätverksprocess undersökte vi professor Karen Healys modell för att stöda emotionell reglering i mötet med klienter och prövade modellen lokalt. 

 

Som värdig avslutning på projektet samlas vi till detta slutseminarium som lyfter fram känslornas viktiga roll i socialt arbete. Under seminariet presenterar utvecklare-sakkunnig Marina Bergman-Pyykkönen de lokala erfarenheterna och tillämpningarna. Seminariet hedras av gästtalaren Karen Healy, professor i socialt arbete, University of Queensland, Australia. 

Slutseminariet riktar sig till alla som deltog i projektet, men också till socialarbetare, studerande i socialt arbete och alla övriga som vill ägna en förmiddag till att begrunda känslor i socialt arbete.